หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ทางหน่วยงานเตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการ

จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี

และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ทำการ

เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ