หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านค้อไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อใด แต่เท่าที่สอบถามผู้อาวุโส ภายในหมู่บ้านตำบลบ้านค้อได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล ประมาณ 160 กว่าปีที่ผ่านมาในขณะนั้นมี 11 หมู่บ้าน บ้านค้อเป็น ชื่อเรียกที่เข้าใจว่า หมู่บ้านนั้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ต้นค้อ และมาเรียกเป็นชื่อหมู่บ้านและเป็นชื่อของตำบลบ้านค้อ อยู่ในเขตปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์