หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี 2560
24/05/2560
ประชาสัมพันธ์ออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี
23/05/2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
23/05/2560
ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
24/04/2560
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2559
20/02/2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านค้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559
20/02/2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
24/01/2560
การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ
03/01/2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560
13/12/2559
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2559
13/12/2559