หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 
สิบตำรวจเอก ศักดา  ศิลปดอนบม
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ
นางสุวนันท์  คันทะสิทธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ
 
   
   
 
นางวาริสา  แก้วดอนหัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางละเอียด  พันธ์เหลา
ผู้อำนาวยการกองคลัง
 
   
   
 
นายทองม้วน  นามบ้านค้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุวนันท์  คันทะสิทธิ์ 
รองปลัดเทศบาล 
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
   
   
 
นางสาวแรมนภา  เตาะอ้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
นายสุรพล  แก้วตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ