หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 
30052560 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้... (30 พ.ค. 2560)
10042560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ (10 เม.ย. 2560)
30032560 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลาห้วยหินลาด) หมู่ที่ 17... (30 มี.ค. 2560)
14032560 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ (14 มี.ค. 2560)
13/12/2559 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้าน... (13 ธ.ค. 2559)
25082559 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จานวน 5 โครงการ (25 ส.ค. 2559)
08082559 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค จำนวน 4 โครงการ (8 ส.ค. 2559)
31052559 สอบราคาจ้าง โครงการ 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฯ 2. โครงการจ้างรถร... (31 พ.ค. 2559)
25052559 ประกาศสอบราคากลาง โครงการจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต ... (25 พ.ค. 2559)
22042559 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านค้อ (22 เม.ย. 2559)
- ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 12 โครงการ (13 ต.ค. 2558)