หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
จังหวัดกาฬสินธุ์      
 - ทต.กุงเก่า- ทต.กุดจิก- ทต.ดงมูล- ทต.ท่าคันโท
 - ทต.นามน- ทต.บัวบาน- ทต.หนองหิน- ทต.หลุบ
 - ทต.ห้วยโพธิ์- ทต.เหนือ- ทต.เหล่าใหญ่- ทต.อิตื้อ
 - สถจ.กาฬสินธุ์- อบต.คำสร้างเที่ยง- อบต.โคกเครือ- อบต.เจ้าท่า
 - อบต.นาเชือก- อบต.นามน- อบต.พิมูล- อบต.หนองช้าง
 - อบต.หนองตอกแป้น- อบต.หนองบัว
 
จังหวัดขอนแก่น      
 - ทต.โนนฆ้อง- ทต. นาจาน- ทต.เขื่อนอุบลรัตน์- ทต.โคกงาม
 - ทต.โคกงาม- ทต.โคกสูง- ทต.ดอนโมง- ทต.โนนฆ้อง
 - ทต.โนนทอง- ทต.โนนท่อน- ทต.โนนศิลา- ทต.โนนสมบูรณ์
 - ทต.โนนสะอาด- ทต.บ้านค้อ- ทต.ป่ามะนาว- ทต.พระยืน
 - ทต.วังเพิ่ม- ทต.สระแก้ว- ทต.สาวะถี- ทต.สำราญ
 - ทต.สีชมพู- ทต.หนองตูม- ทต.หนองนาคำ- ทต.หนองไผ่
 - ทม.ชุมแพ- ร.ร.ตราชูพิทยาคม- อบต. นาหว้า- อบต.กุดขอนแก่น
 - อบต.คึมชาด- อบต.คูคำ- อบต.ซำยาง- อบต.ดอนหัน
 - อบต.ท่าศาลา- อบต.โนนทอง- อบต.โนนสะอาด- อบต.โนนหัน
 - อบต.บ้านฝาง- อบต.บ้านเม็ง- อบต.บ้านเรือ- อบต.ภูผาม่าน
 - อบต.เมืองเก่าพัฒนา- อบต.วังชัย- อบต.วังแสง- อบต.วังหิน
 - อบต.ศรีสุขสำราญ- อบต.สงเปือย- อบต.หนองกุงเซิน- อบต.หนองกุงธนสาร
 - อบต.หนองโก- อบต.หนองเขียด- อบต.หนองมะเขือ- อบต.หนองเม็ก
 - อบต.หนองเรือ- อบต.ห้วยแก- อบต.ลอมคอม
 
จังหวัดชัยภูมิ      
 - ทต.เกษตรสมบูรณ์- ทต.หนองทุ่ม- ทต.หลวงศิริ- อบต.กุดเลาะ
 - อบต.โคกมั่งงอย- อบต.โนนทอง- อบต.บ้านชวน- อบต.บ้านดอน
 - อบต.บ้านเป้า- อบต.บ้านโสก- อบต.สระพัง- อบต.สามสวน
 - อบต.หนองข่า
 
จังหวัดนครพนม      
 - ทต.นาแก- อบต.กุรุคุ- อบต.ขามเฒ่า- อบต.คำพี้
 - อบต.ดอนนางหงส์- อบต.นางัว- อบต.ไผ่ล้อม- อบต.โพธิ์ตาก
 
จังหวัดบึงกาฬ      
 - กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ- อบต.ชัยพร- อบต.โนนสมบูรณ์- อบต.บัวตูม
 - อบต.บึงกาฬ- อบต.โป่งเปือย- อบต.หนองเดิ่น
 
จังหวัดบุรีรัมย์      
 - ทต.ทุ่งแสงทอง- ทต.นาโพธิ์- ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์- ทต.สตึก
 - ทม.ชุมเห็ด- ทม.นางรอง- สถจ.บุรีรัมย์- หนองคู
 - อบต.กระสัง- อบต.ทองหลาง- อบต.นางรอง- อบต.บ้านแพ
 - อบต.บ้านแวง- อบต.ประโคนชัย- อบต.ร่อนทอง
 
จังหวัดมหาสารคาม      
 - ทต.มิตรภาพ- ทต.แวงน่าง- อบต.แก้งแก- อบต.โนนภิบาล
 - อบต.หนองกุง- อบต.หนองเม็ก- อบต.หนองแสน- อบต.หัวขวาง
 
จังหวัดมุกดาหาร      
 - ทต.คำชะอี- ทต.ชะโนด- สถจ.มุกดาหาร- อบต.ป่งขามดงหมู
 - อบต.พังแดง
 
จังหวัดยโสธร      
 - ทต.ดงแคนใหญ่- อบต.สงเปือย
 
จังหวัดร้อยเอ็ด      
 - ทต.หนองพอก- ทต.อุ่มเม้า- สถ.จ.ร้อยเอ็ด- อบต.ขอนแก่น
 - อบต.ม่วงลาด
 
จังหวัดเลย      
 - ทต.ด่านซ้าย- ทต.นาพึง- ทต.นาแห้ว- ทต.นาอ้อ
 - ทต.ปากชม- ทต.ภูกระดึง- ทต.ภูเรือ- ทต.เอราวัณ
 - อบต. ผาน้อย- อบต. ผาสามยอด- อบต.โคกขมิ้น- อบต.ชัยพฤกษ์
 - อบต.ท่าลี่- อบต.ท่าศาลา- อบต.ท่าสวรรค์- อบต.นาซ่าว
 - อบต.นาดี- อบต.นาหอ- อบต.โนนป่าซาง- อบต.บ้านเพิ่ม
 - อบต.บุฮม- อบต.ปลาบ่า- อบต.ปวนพุ- อบต.ปากชม
 - อบต.ปากตม- อบต.ผาขาว- อบต.ผานกเค้า- อบต.ผาบิ้ง
 - อบต.ลาดค่าง- อบต.วังสะพุง- อบต.เสี้ยว- อบต.แสงภา
 - อบต.หนองผือ- อบต.หนองแวง- อบต.หนองหญ้าปล้อง- อบต.ห้วยส้ม
 - อบต.ห้วยสีเสียด- อบต.หาดคัมภีร์- อบต.เหล่ากอหก- อบต.อาฮี
 
จังหวัดศรีสะเกษ      
 - ทต.กระหวัน- ทต.ขุนหาญ- ทต.แต้- ทต.โพธิ์กระสังข์
 - ทต.ยางชุมน้อย- ทต.ส้มป่อย- ทต.สระกำแพงใหญ่- ทม.กันทรลักษ์
 - อบต.กระแชง- อบต.กล้วยกว้าง- อบต.กุดเสลา- อบต.ขนุน
 - อบต.ขุนหาญ- อบต.ชำ- อบต.ตะดอบ- อบต.ตูม
 - อบต.ทุ่งไชย- อบต.ธาตุ- อบต.น้ำอ้อม- อบต.โนนสำราญ
 - อบต.บักดอง- อบต.พยุห์- อบต.พรหมสวัสดิ์- อบต.พราน
 - อบต.พิมายเหนือ- อบต.โพธิ์วงศ์- อบต.โพนเขวา- อบต.ไพรพัฒนา
 - อบต.ภูเงิน- อบต.ภูฝ้าย- อบต.รังแร้ง- อบต.ละทาย
 - อบต.ละลม- อบต.สวาย- อบต.สังเม็ก- อบต.สำโรงตาเจ็น
 - อบต.เสาธงชัย- อบต.หนองเชียงทูน- อบต.หนองไผ่- อบต.หนองม้า
 - อบต.ห้วยตามอญ- อบต.ห้วยตึ๊กชู- อบต.โพธิ์ชัย
 
จังหวัดสกลนคร      
 - ทต.วัฒนา- อบต.ทรายมูล- อบต.แวง- อบต.เหล่าโพนค้อ
 
จังหวัดสุรินทร์      
 - ทต.รัตนบุรี- ทต.หมื่นศรี- สถ.จ.สุรินทร์- อบต.ขวาวใหญ่
 - อบต.โคกกลาง- อบต.จีกแดก- อบต.ช่างปี่- อบต.หนองเทพ
 - อบต.หนองฮะ
 
จังหวัดหนองคาย      
 - สถจ.หนองคาย- อบต.นาทับไฮ
 
จังหวัดหนองบัวลำภู      
 - ทต.นาเหล่า- ทต.ฝั่งแดง- สถจ.หนองบัวลำภู- อบจ.หนองบัวลำภู
 - อบต.กุดแห่- อบต.โคกใหญ่- อบต.เทพคีรี- อบต.นาเหล่า
 - อบต.โนนเมือง- อบต.วังปลาป้อม
 
จังหวัดอำนาจเจริญ      
 - ทต.ไก่คำ- ทต.โคกกลาง- ทต.นาป่าแซง- ทต.นาหมอม้า
 - ทต.เปือย- ทต.สามหนอง- ทต.สิริเสนางค์- สถจ.อำนาจเจริญ
 - อบต.คึมใหญ่- อบต.โคกสาร- อบต.นาผือ- อบต.นาเวียง
 - อบต.นาหว้า- อบต.น้ำปลีก- อบต.บุ่ง- อบต.ปลาค้าว
 - อบต.ป่าก่อ- อบต.โพนทอง- อบต.หนองมะแซว- อบต.หนองสามสี
 - อบต.หนองไฮ
 
จังหวัดอุดรธานี      
 - ทต.ทุ่งใหญ่- ทต.บ้านโปร่ง- ทต.ปะโค- สำนักงานชลประทานที่ 5
 - อบต. นาข่า- อบต.ค้อใหญ่- อบต.ตูมใต้- อบต.ทับกุง
 - อบต.ทุ่งฝน- อบต.นาชุมแสง- อบต.นาทม- อบต.นาม่วง
 - อบต.โนนสูง- อบต.บ้านขาว- อบต.บ้านเชียง- อบต.พังงู
 - อบต.หนองกุงศรี- อบต.หนองสระปลา- อบต.อุ่มจาน
 
จังหวัดอุบลราชธานี      
 - ทต.คอแลน- ทต.ปทุม- สถจ.อุบลราชธานี- อบต.แก้งกอก
 - อบต.โคกสะอาด- อบต.จิกเทิง- อบต.ท่าโพธิ์ศรี- อบต.โนนกลาง
 - อบต.บัวงาม- อบต.บุเปือย- อบต.เมืองเดช- อบต.สงยาง
 - อบต.หนองแสงใหญ่- อบต.เอือดใหญ่
 
 
 
ภาคกลาง      
จังหวัดชัยนาท      
 - อบต.กะบกเตี้ย
 
จังหวัดนครนายก      
 - ทต.เกาะหวาย- ทต.บ้านนา- อบจ.นครนายก- อบต.โคกกรวด
 - อบต.ชุมพล- อบต.ทองหลาง- อบต.ท่าช้าง- อบต.บางสมบูรณ์
 - อบต.บางอ้อ- อบต.บ้านพริก- อบต.ปากพลี- อบต.ป่าขะ
 - อบต.โพธิ์แทน- อบต.ศรีนาวา- อบต.สาริกา- อบต.หนองแสง
 
จังหวัดนครปฐม      
 - ทต.ธรรมศาลา- ทม.กระทุ่มล้ม- สหกรณ์โคนมนครปฐม- อบต.ดอนรวก
 - อบต.ถนนขาด- อบต.ท่าตำหนัก- อบต.ทุ่งบัว- อบต.ธนู
 - อบต.บัวปากท่า- อบต.บางแก้วฟ้า- อบต.บางช้าง- อบต.บางภาษี
 - อบต.บางระกำ- อบต.บางหลวง- อบต.ยายชา- อบต.ศรีมหาโพธิ์
 - อบต.สามพราน- อบต.ห้วยขวาง
 
จังหวัดนครสวรรค์      
 - อบต.พระนอน
 
จังหวัดนนทบุรี      
 - อบจ.นนทบุรี- กลุ่มเพื่อนติ๊ก- กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี- ทต.ไทรน้อย
 - ทต.ไทรใหญ่- ทต.บางพลับ- ทต.บางเมือง- ทต.บางเลน
 - ทต.บางสีทอง- ทต.บ้านบางม่วง- ทต.ศาลากลาง- ร.ร.เพชรดาวการบริบาล
 - สถจ.นนทบุรี- อบต.คลองข่อย- อบต.ทวีวัฒนา- อบต.บางขุนกอง
 - อบต.บางบัวทอง- อบต.บางไผ่- อบต.บางแม่นาง- อบต.บางรักน้อย
 - อบต.บ้านใหม่- อบต.มหาสวัสดิ์- อบต.ราษฏร์นิยม- อบต.อ้อมเกร็ด
 
จังหวัดปทุมธานี      
 - ทต.คูขวาง- ทต.บางกะดี- ทต.บางขะแยง- ทต.บางเตย
 - ทต.บ้านใหม่- ทต.ลำไทร- ทต.สามโคก- บจก.ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์
 - สถจ.ปทุมธานี- อบต.กระแชง- อบต.คลองเจ็ด- อบต.คลองสาม
 - อบต.คูบางหลวง- อบต.เชียงรากน้อย- อบต.เชียงรากใหญ่- อบต.บางพูด
 - อบต.บางโพธิ์เหนือ- อบต.บ้านกระแชง- อบต.บ้านงิ้ว- อบต.บ้านฉาง
 - อบต.บ้านปทุม- อบต.บึงกาสาม- อบต.บึงคอไห- อบต.บึงคำพร้อย
 - อบต.บึงชำอ้อ- อบต.บึงบา- อบต.ระแหง- อบต.ลาดหลุมแก้ว
 - อบต.ลำไทร- อบต.ลำลูกกา- อบต.ศาลาครุ- อบต.สวนพริกไทย
 - อบต.หน้าไม้
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
 - อบต.คลองพระยาบันลือ- ทต.เจ้าเจ็ด- ทต.เชียงรากน้อย- ทต.ท่าเรือ
 - ทต.ท่าหลวง- ทต.บางกระสั้น- ทต.บางนมโค- ทต.บ้านกรด
 - ทต.พระอินทราชา- ทต.ภาชี- ทต.ราชคราม- ทต.สามเมือง
 - ทม.เมืองผักไห่- ทม.ลำตาเสา- ทม.อโยธยา- หจก.อยุธยา ดอกไม้ไฟ
 - อบต.กบเจา- อบต.คลองสะแก- อบต.คู้สลอด- อบต.โคกม่วง
 - อบต.ดอนทอง- อบต.ดอนหญ้านาง- อบต.ทับน้ำ- อบต.ท่าหลวง
 - อบต.เทพมงคล- อบต.บ่อตาโล่- อบต.บ้านเกาะ- อบต.บ้านชุ้ง
 - อบต.บ้านหว้า- อบต.บ้านหีบ- อบต.ไผ่พระ- อบต.พยอม
 - อบต.โพสาวหาญ- อบต.ภูเขาทอง- อบต.แม่ลา- อบต.ไม้ตรา
 - อบต.ลำไทร- อบต.ลุมพลี- อบต.สวนพริก- อบต.สามบัณฑิต
 - อบต.หนองน้ำส้ม- อบต.หนองน้ำใส- อบต.หลักชัย- อบต.อุทัย
 
จังหวัดพิษณุโลก      
 - อบต.บ้านกร่าง- อบต.บ้านกร่าง
 
จังหวัดเพชรบูรณ์      
 - ทต.นาเฉลียง- อบต.น้ำหนาว- อบต.บ้านเนิน
 
จังหวัดลพบุรี      
 - อบต.ยางราก
 
จังหวัดสมุทรปราการ      
 - ทต.คลองด่าน- ทต.คลองสวน- ทต.ด่านสำโรง- ทต.บางบ่อ
 - ทต.บางพลี- ทต.พระสมุทรเจดีย์- ทต.สำโรงเหนือ- ทม.ปากน้ำสมุทรปราการ
 - สถจ.สมุทรปราการ- อบต.คลองนิยมยาตรา- อบต.เทพารักษ์- อบต.นาเกลือ
 - อบต.ในคลองบางปลากด- อบต.บางกอบัว- อบต.บางกะเจ้า- อบต.บางแก้ว
 - อบต.บางโฉลง- อบต.บางน้ำผึ้ง- อบต.บางปลา- อบต.บางโปรง
 - อบต.บางพลีใหญ่- อบต.บางเพรียง- อบต.บางยอ- อบต.บ้านระกาศ
 - อบต.เปร็ง- อบต.แพรกษาใหม่- อบต.ราชาเทวะ- อบต.ศีรษะจรเข้น้อย
 - อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่
 
จังหวัดสมุทรสงคราม      
 - ทต.สวนหลวง- อบต.จอมปลวก- อบต.ดอนมะโนรา- อบต.บางขันแตก
 - อบต.ปลายโพงพาง- อบต.โรงหีบ-บางกุ้ง
 
จังหวัดสมุทรสาคร      
 - อบต.สวนส้ม- ทต.สวนหลวง- ทต.หลักห้า- ทน.สมุทรสาคร
 - ทน.อ้อมน้อย- มูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์- อบต.คลองมะเดื่อ- อบต.โคกขาม
 - อบต.ชัยมงคล- อบต.ท่าทราย- อบต.บางน้ำจืด- อบต.บ้านบ่อ
 - อบต.บ้านแพ้ว- อบต.หนองนกไข่- อบต.หลักสอง- อบต.อำแพง
 
จังหวัดสระบุรี      
 - อบต.กุ่มหัก- อบต.เขาวง- อบต.คชสิทธิ์- อบต.โคกตูม-โพนทอง
 - อบต.โคกแย้- อบต.เจริญธรรม- อบต.ท่ามะปราง- อบต.บัวลอย
 - อบต.ผึ้งรวง- อบต.หนองปลิง- อบต.ห้วยขมิ้น
 
จังหวัดสิงห์บุรี      
 - อบจ.สุโขทัย- อบต.ชีน้ำร้าย
 
จังหวัดสุพรรณบุรี      
 - - ทต.ทุ่งคลี- ทต.บ้านกร่าง- ทต.บ้านแหลม
 - ทต.ปากน้ำ- ทต.วังยาง- ทต.ศรีประจันต์- ทต.สวนแตง
 - ทต.ห้วยวังทอง- สถ.จ.สุพรรณบุรี- อบต.ดอนมะสังข์- อบต.บางตะเคียน
 - อบต.บ้านช้าง- อบต.รั้วใหญ่- อบต.หนองมะค่าโมง- อบต.หัวโพธิ์
 
จังหวัดอ่างทอง      
 - ทต.ไผ่ดำพัฒนา- ทต.โพสะ- ทต.ศาลาแดง- อบต.จำปาหล่อ
 - อบต.โรงช้าง- อบต.อ่างแก้ว- อปท.จ.อ่างทอง
 
 
 
ภาคตะวันออก      
จังหวัดจันทบุรี      
 - ทต.บ่อเวฬุ- ทต.บางกะจะ- ทต.พวา- ทต.อ่างคีรี
 - สถจ.จันทบุรี- อบต.แก่งหางแมว- อบต.คลองขุด- อบต.ตะกาดเง้า
 - อบต.เทพนิมิต- อบต.บางสระเก้า- อบต.มาบไพ- อบต.วังสรรพรส
 - อบต.หนองชิ่ม
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา      
 - ทต.บางผึ้ง- อบต.ก้อนแก้ว- ทต.ทุ่งสะเดา- ทต.บางน้ำเปรี้ยว
 - ทต.บางสมัคร- ทต.พิมพา- อบต.เขาดิน- อบต.คลองขุด
 - อบต.คลองเขื่อน- อบต.คลองจุกกระเฌอ- อบต.คลองตะเกรา- อบต.คลองเปรง
 - อบต.คลองหลวงแพ่ง- อบต.คลองอุดมชลจร- อบต.ดงน้อย- อบต.ดอนฉิมพลี
 - อบต.ท่ากระดาน- อบต.ท่าไข่- อบต.ท่าทองหลาง- อบต.บางกระเจ็ด
 - อบต.บางกะไห- อบต.บางเกลือ- อบต.บางขวัญ- อบต.บางตีนเป็ด
 - อบต.บางน้ำเปรี้ยว- อบต.บางไผ่- อบต.บางเล่า- อบต.บางสวน
 - อบต.บ้านใหม่- อบต.เมืองเก่า- อบต.ลาดกระทิง- อบต.สนามจันทร์
 - อบต.สาวชะโงก- อบต.เสม็ดใต้- อบต.เสม็ดเหนือ- อบต.หนองตีนนก
 - อบต.หนองไม้แก่น- อบต.หนองแหน- อบต.หมอนทอง- อบต.หอมศีล
 - อบต.หัวไทร- อบต.หัวสำโรง
 
จังหวัดชลบุรี      
 - แคนดี้เฮ้าส์รีสอร์ท- ทต.กุฎโง้ง- ทต.เกาะสีชัง- ทต.ดอนหัวฬ่อ
 - ทต.ตะเคียนเตี้ย- ทต.บางทราย- ทต.บางพระ- ทต.บางละมุง
 - ทต.หนองชาก- ทต.หนองไม้แดง- ทต.หมอนนาง- ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
 - ทม.ปรกฟ้า- ทม.ศรีราชา- ทม.อ่างศิลา- ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ
 - สถจ.ชลบุรี- อบต.เขาคันทรง- อบต.เขาไม้แก้ว- อบต.โคกขี้หนอน
 - อบต.ท่าข้าม- อบต.ท่าบุญมี- อบต.นามะตูม- อบต.บ่อกวางทอง
 - อบต.บ่อทอง- อบต.บ่อวิน- อบต.บางนาง- อบต.บ้านเก่า
 - อบต.มาบโป่ง- อบต.วัดหลวง- อบต.สำนักบก- อบต.แสมสาร
 - อบต.หนองขยาด- อบต.หนองเหียง- อบต.หนองอิรุณ- อบต.หน้าประดู่
 
จังหวัดตราด      
 - สถจ.ตราด- อบต.เนินทราย- อบต.ประณีต- อบต.สะตอ
 
จังหวัดปราจีนบุรี      
 - อบต.เนินหอม- อบต.บางกระเบา- อบต.บางเตย- อบต.ไผ่ชะเลือด
 - อบต.หนองโพรง
 
จังหวัดระยอง      
 - ทต.ทับมา- ทต.มะขามคู่- ทม.บ้านฉาง- ทม.มาบตาพุด
 
จังหวัดสระแก้ว      
 - ทต.บ้านใหม่หนองไทร- อบต.คลองน้ำใส- อบต.ไทรเดี่ยว
 
 
 
ภาคตะวันตก      
จังหวัดกาญจนบุรี      
 - ทต ลูกแก- ทต.ท่ามะกา- ทต.ลิ่นถิ่น- ทต.สำรอง
 - ทต.หนองฝ้าย- ทต.หนองสาหร่าย- ทต.หวายเหนียว- ทม.ท่าเรือพระแท่น
 - บจก.เกษตรสว่างฯ- สถจ.กาญจนบุรี- อบต. ท่าตะคร้อ- อบต.ชะแล
 - อบต.ดอนตาเพชร- อบต.ท่ากระดาน- อบต.ท่ามะกา- อบต.ปิล๊อก
 - อบต.วังด้ง- อบต.ศรีมงคล- อบต.หนองประดู่- อบต.หนองโสน
 - อบต.หินดาด
 
จังหวัดเพชรบุรี      
 - สถจ.เพชรบุรี- อบต.ยางหย่อง
 
จังหวัดราชบุรี      
 - ทต.ด่านทับตะโก- ทต.บ้านไร่- ทต.เบิกไพร- ทต.วัดเพลง
 - ทม.ท่าผา- ทม.บ้านโป่ง- บจก.สไมล์บราส- สถ.อ.เมืองราชบุรี
 - สถ.อ.วัดเพลง- สถจ.ราชบุรี- สถอ.โพธาราม- อบต.เขาขลุง
 - อบต.ดอนกระเบื้อง- อบต.ดอนคา- อบต.บ้านไร่- อบต.สี่หมื่น
 - อบต.หนองกบ- อปต.ปากแรต
 
 
 
ภาคเหนือ      
จังหวัดเชียงใหม่      
 - ทต.ขี้เหล็ก- อบต.เทพเสด็จ
 
จังหวัดนครสวรรค์      
 - อบต.พระนอน
 
จังหวัดพิษณุโลก      
 - อบต.บ้านกร่าง- อบต.บ้านกร่าง
 
จังหวัดเพชรบูรณ์      
 - ทต.นาเฉลียง- อบต.น้ำหนาว- อบต.บ้านเนิน
 
 
 
ภาคใต้      
จังหวัดกระบี่      
 - ทต.คลองท่อมใต้- ทต.ลำทับ- ทต.เหนือคลอง- อบต.ห้วยน้ำขาว
 
จังหวัดตรัง      
 - ทต.คลองปาง- ทต.ควนกุน- ทต.โคกหล่อ- ทต.ท่างิ้ว
 - ทต.นาตาล่วง- ทต.ย่านตาขาว- ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน- สถจ.ตรัง
 - อบต.เกาะลิบง- อบต.เขาวิเศษ- อบต.ตะเสะ- อบต.บางดี
 - อบต.ปะเหลียน- อบต.พละ
 
จังหวัดนราธิวาส      
 - สถจ.นราธิวาส- อบต.จะแนะ- อบต.ตะมะยูง
 
จังหวัดพังงา      
 - สถจ.พังงา
 
จังหวัดภูเก็ต      
 - ทต.ฉลอง- ทม.กะทู้
 
จังหวัดระนอง      
 - ทต.กะเปอร์- ทม.บางริ้น- สถจ.ระนอง
 
จังหวัดสตูล      
 - ทม.สตูล- สถจ.สตูล- อบต.ควนขัน- อบต.ควนโพธิ์
 - อบต.เจ๊ะบิลัง- อบต.ตันหยงโป- อบต.ปูยู
 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
 - ทต.บ้านเชี่ยวหลาน- อบต.ถ้ำสิงขร- อบต.ป่าเว